Amovens no seria possible sense el suport de tots els seus usuaris i organitzacions col.laboradores: empreses, festivals, universitats, administracions, etc.

Ja han confiat en Amovens…